Blog

Dle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu ČR nepostačuje, aby obchodní korporace měly ve svých společenských smlouvách (stanovách) uvedenu tzv. „volnou živnost“ pouze jako „výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)“ bez specifikace konkrétních oborů činností, v nichž společnosti podnikají.
V jednom z našich nedávných případů se nám podařilo dosáhnout velkého úspěchu – v zastoupení našeho klienta jsme v řízení před Nejvyšším správním soudem prolomili ustálenou judikaturu, dle které nebylo možné domáhat se zahájení řízení o odstranění nepovolené, a tedy nelegální stavby umístěné na sousedním, ale ani na vlastním, pozemku.
Energetický regulační úřad v rámci probíhajících kontrol často vytýká provozovatelům výroben elektřiny, že mu neoznamují změny související s technologií výrobny nebo jejím provozem. Zkušenosti s celou řadou takových řízení ukazují, že by si Úřad přál být informován o jakýchkoliv, i relativně marginálních okolnostech.
S Novým rokem vstoupila v účinnost dlouho očekávaná novela zákona o obchodních korporacích. V tomto článku Vám přinášíme příkladmý přehled nejzásadnějších změn, které novela do korporátního práva přináší.   Právnická osoba jako statutární orgán obchodní korporace Pokud je členem statutárního orgánu...
Poslanecká sněmovna definitivně schválila návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, jehož cílem je řádné promítnutí požadavků evropské tzv. AML směrnice týkajících se evidování skutečných majitelů do českého právního řádu. V současné době je úprava evidence údajů o skutečných majitelích obsažena v části páté zákona č.
V předvánočním období nám Rada Energetického regulačního úřadu „nadělila“ rozhodnutí, které může znamenat podstatnou změnu rozhodovací praxe Úřadu v oblasti kontrol měřidel vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rada ERÚ totiž v odůvodnění tohoto rozhodnutí uvedla, že: Povinnost měřit vyrobenou...
Začíná nová etapa rozvoje DS Energy Consulting - partnerem naší konzultační společnosti se stává Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. Rostislav Krejcar vystudoval České Vysoké Učení Technické, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 2002 působil v Energetickém regulačním úřadu, kde byl v letech 2017 - 2020 rovněž členem Rady jmenovaným vládou České republiky.
V poslední době se setkáváme s tím, že ERÚ s řadou odběratelů, zejména SVJ, vede řízení o možném spáchání přestupku pro porušení zákona o cenách. Toho se mají odběratelé dopouštět nakupováním elektřiny za cenu neodpovídající cenovým předpisům.
V souvislosti s celosvětovým šířením koronavirové infekce COVID-19 dopadají omezení z toho vyplývající zvláště tvrdě rovněž na většinu podnikatelů a jimi provozované závody a živnosti. Kromě uplatňování nároků na vládní pomoc či kompenzace ze strany státu, vyvolává vzniklá situace nutnost posoudit i...
Naše advokátní kancelář i naše konzultační společnost jsou podporovateli nové iniciativy Změna k lepšímu.Záměrem iniciativy je vytvoření spojovacího mostu mezi vládou a soukromou sférou za účelem oživení ekonomiky po covidové krizi a předkládání konkrétních řešení, díky kterým se může Česká republika...
123456 ... 7