Aktuality

Lex OZE 1 otevírá dveře k moderní energetice

„Zákonodárce konečně přikročil od slov k činům,“ komentuje schválení Lex OZE 1 Senátem náš partner Pavel Doucha. Konečně se tak můžeme těšit na usnadnění povolování obnovitelných zdroj energie.

Novela například zvyšuje hranici pro malé instalace bez stavebního povolení a licence z 10 kW na 50 kW, což usnadní stavbu výroben na střechách bytových domů a firem. A velké výrobny nad 1 MW budou považovány za stavby ve veřejném zájmu.

I když jde o zásadní krok, je to ale zatím jen krok první. „Musí na něj navázat zavádění dalších nezbytných prvků moderní energetiky. Tím mám na mysli zejména občanská energetická společenství nebo akumulaci přebytků energie z obnovitelných zdrojů jako nástroj řízení rovnováhy v soustavě. Pro zajištění bezpečnosti produkce energií v ČR bude také významné, aby na základě výzvy senátorů vláda a ERÚ urychleně reagovali a zajistili dostatečnou podporu pro farmáře provozující bioplynové stanice,“ dodává.