Blog

Národní památkový ústav (NPÚ) dne 10. 11. 2022 zveřejnil své metodické vyjádření k posuzování záměrů na osazování fotovoltaických a jiných solárních zařízení na kulturních památkách, v památkově chráněných územích a v ochranných pásmech kulturních památek a památkově chráněných území. https://www.npu.
Poslanecká sněmovna schválila v pátek novelu energetického zákona, která omezuje tržní příjmy výrobců z prodeje elektřiny u výroben nad 1 MW instalovaného výkonu. Novela nyní míří do senátu. V souvislosti s tím začaly kolovat nepřesné informace o dopadech této právní úpravy do příjmů výrobců elektřiny...
Rada Evropské unie příští týden pravděpodobně projedná návrh směrnice, který radikálně zkrátí povolovací procesy u nových instalací obnovitelných zdrojů energie a tepelných čerpadel i u modernizací stávajících zařízení. Zveřejněné znění novely vysvětlí náš partner Pavel Doucha.
Jak se projeví zastropování cen elektřiny a zdanění nadměrných zisků na příjmech výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů? Ovlivní tato opatření i dodavatele elektřiny? Po strmém a excesivním nárůstu cen na lipské burze ve druhé polovině srpna se začínalo čím dál tím více hovořit na národní i evropské...
Dne 25. 1. 2022 vydal velký senát Soudního dvora Evropské unie (dále jen „SDEU“) přelomový rozsudek ve věci směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19 ze dne 4. července 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „Směrnice“), ve kterém závazně určil, kdo je povinen financovat...
Náš partner Luděk Šikola vystoupí s příspěvkem „Řízení o stanovení individuálních podmínek podpory“ na konferenci Bioplyn a legislativa 2022. Konference se uskuteční 24. května v Hotelu Akademie Naháč a pořádá ji CZ Biom. Více o konference a možnost registrace najdete zde.
Od konce lhůty, v níž mělo dojít k zápisu vodních děl do katastru nemovitostí, již uběhl jeden rok. Stále je však mnoho vodních děl, zejména malých vodních elektráren, které v katastru nemovitostí evidovány nejsou, a to zpravidla z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany vlastníků pozemků, na nichž je vodní dílo umístěno.
Partner naší advokátní kanceláře Pavel Doucha vystoupí na jedné z největších konferencí na téma solární energie, které se v letošním roce uskuteční - Solární energie a akumulace v ČR. Pavlova přednáška se bude věnovat problematice PPA - power purchase agreements, což jsou specifické typy smluv...
Zveme vás na diskuzní webinář s názvem PPA smlouvy: budoucnost fotovoltaiky?. Cílem webináře je seznámení s PPA (smlouvy o dlouhodobém nákupu elektrické energie) z právního i ekonomického hlediska. Možnosti využití PPA v praxi z pohledu práva představí partner Doucha Šikola advokáti Pavel Doucha. Webinář se koná 8.
Zveme vás na 4. odborný seminář s názvem ENERGETIKA 4.0 - Fotovoltaika 2030, který se pod záštitou Svazu moderní energetiky uskuteční 28. 2. 2020 v 9:00 - 15:00 v IMPACT HUB Brno. V rámci programu vystoupí partner AK Doucha a Šikola Pavel Doucha, a to s příspěvkem Legislativa nových trendů v energetice.
123456 ... 7