Blog

Právo v roušce

Naše advokátní kancelář se stala součástí pro bono projektu Právo v roušce, pro který připravila vzorové právní dokumenty z oblasti energetického práva. Dokumenty jsou pod odkazem volně ke stažení: https://pravovrousce.cz/energeticke_pravo.html #pravovrousce je unikátní projekt, v rámci kterého advokáti a advokátní kanceláře z ČR i ze Slovenska zpřístupňují aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizovou situaci.

Kontroly ERÚ zacílené na měření vyrobené elektřiny

  Další z kontrol držitelů licence na výrobu elektřiny, které ERÚ pravidelně provádí, je kontrola měření elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů, tj. kontrola ust. § 11a odst. 1 a odst. 5 písm. a) zákona o podporovaných zdrojích (dále jen „ZPOZE“). ERÚ zejména kontroluje: zda je vyrobená elektřina měřena ověřeným stanoveným měřidlem, zda jsou v případě vícero zdrojů s nárokem na podporu v odlišné...

V jakých případech vzniká výrobci povinnost neprodleně oznámit změny podmínek pro udělení licence a všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence?

  Naposledy jsme Vás informovali o probíhajících kontrolách fotovoltaických elektráren Státní energetické inspekce (dále jen „SEI“), které se zaměřují na kontrolu dodržování zákona o cenách. Předmětem těchto kontrol je zejména ověření, zda je podpora uplatňována ve správné výši a na správné množství vyrobené elektrické energie.

První zkušenosti s ukončenými cenovými kontrolami fotovoltaik

Počátkem letošního roku zahájila Státní energetická inspekce (dále jen „SEI“) rozsáhlé cenové kontroly fotovoltaických elektráren uvedených do provozu zejména v letech 2008 – 2010. Naše advokátní kancelář zastupovala a stále zastupuje v této věci řadu provozovatelů FVE a má tedy s průběhem a vývojem těchto kontrol širokou zkušenost.

Naše kancelář je hrdým partnerem SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY!

Těší nás, že je naše kancelář spolu s ČSOB, skupinou ČEZ, Českou exportní bankou a dalšími partnerem Svazu moderní energetiky!   www.svazmodernienergetiky.cz

Zdání klame, někdy i ERÚ (aneb ne každý rozpor mezi skutečným a licencovaným instalovaným výkonem vede ke ztrátě nároku na podporu) 

Modernizace výrobny znamená podle §12 odst. 1 písm. b) zákona podporovaných zdrojích nové uvedení výrobny do provozu. Důsledky tohoto ustanovení jsou nepříjemné zejména pro druhy OZE, pro něž není k datu provedení modernizace vypsána podpora jako pro nové výrobny. To je v rámci sektoru obnovitelných zdrojů již obehraná písnička.

Záruky původu elektřiny z OZE a možnosti jejich prodeje

Ne každý výrobce elektřiny obnovitelných zdrojů využívá svého práva na vystavení a následný prodej tzv. záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů nebo KVET. Záruky původu jsou certifikáty, které slouží koncovému spotřebiteli k prokázání, že jím spotřebovaná elektřina pocházela z obnovitelných zdrojů.  Záruky původu jsou samostatně obchodovatelné mezi výrobci a spotřebiteli.

Pozor na falešné kontroly nakládání s osobními údaji (GDPR)!

V pátek 25. května 2018 nabylo účinnosti nové obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). A již tentýž den jsme zaznamenali pokus falešného kontrolora Úřadu pro ochranu osobních údajů inkasovat v hotovosti pokutu za údajné porušení pravidel GDPR. Klient nás upozornil na situaci, kdy se u něj již v pátek ráno objevil člověk představující se jako inspektor ÚOOÚ a předložil průkaz a pověření k provádění kontrol na území daného kraje.

Přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu. Instalace elektroměru v roce 2010 nebyla podmínkou ke vzniku nároku na podporu

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu Praha ve věci DETOA, sp.zn. 5 A 118/2014, včetně jemu předcházejícího rozhodnutí Státní energetické inspekce o udělení pokuty. V rozsudku vyslovil názor, že ke vzniku nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů postačovalo v roce 2010 vedle pravomocné licence tzv. první paralelní připojení k síti, provedené v souladu s Pravidly provozovatele přenosové soustavy.

Jak a kdy měřit technologickou vlastní spotřebu elektřiny?

Od začátku roku 2017 vstoupila v účinnost novela zákona, podle níž musí všichni výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů měřit tzv. technologickou vlastní spotřebu. Splnění této povinnosti naráží na řadu technických i výkladových otázek. Z povinnosti měřit technologickou vlastní spotřebu existují pouze dvě paušální výjimky – netýká se výroben, kde měření veškeré vyrobené elektřiny, na níž je nárokována...

Odebírat novinky e-mailem