Aktuality

LEX OZE III: Zásadní krok pro stabilizaci elektrizační soustavy

Na včerejším zasedání projednala vláda novelu energetického zákona Lex OZE III, která umožní zavedení agregace flexibility a akumulace energie.

Akumulace a agregace jsou klíčové pro vyrovnávání elektrizační soustavy s vysokým podílem obnovitelné energie, zvýší efektivitu výroby z těchto zdrojů a poskytnou firmám i domácnostem příležitost podílet se na stabilizaci přenosové soustavy.

Oba hlavní prvky novely povedou k výrazně efektivnějšímu fungování moderní energetické sítě, která zvládne pojmout vysokou nárazovou výrobu z obnovitelných zdrojů a zároveň spolehlivě pokrývat poptávku v dobách, kdy výroba bezemisní energie naopak nebude tak vysoká.

Legislativní úprava akumulace umožní v Česku budovat bateriová úložiště a další akumulační kapacity v průmyslovém měřítku. Velká bateriová úložiště o kapacitách v řádu megawatthodin budou určená přímo pro vyrovnávání sítě. Stabilita sítě je dnes závislá téměř výhradně na fosilních zdrojích, které je nutné v zájmu dekarbonizace a modernizace energetiky postupně utlumovat.

Navrhovaná úprava agregace flexibility navíc otevře cestu pro zapojení širší skupiny subjektů - třeba i menších zdrojů včetně domácností - do vyrovnávání distribuční a přenosové sítě.

Ukládání elektřiny jako nová licencovaná činnost v energetice se tak blíží mílovými kroky. To je v první řadě dobrá zpráva. Neodpustíme si povzdechnutí, že k tomu mohlo dojít již před šesti lety, kdy se takový návrh objevil v Parlamentu poprvé.

A hlavně - k tomu aby se od 1.1. 2025 mohly začít stavět akumulační zařízení je třeba ještě upravit řadu prováděcích vyhlášek. Zejména pak je nutné, aby byla schválena nová tarifní struktura pro VN a VVN, jinak nebude dávat provoz akumulačních zařízení s ukládáním elektřiny ze sítě ekonomický smysl. ERÚ jí má připravenou a již několikrát odložil její účinnost kvůli náročnému projednávání. I z toho důvodu se domníváme, že si ERÚ v této snaze zaslouží maximální podporu!