Aktuality

Právo v roušce

Naše advokátní kancelář se stala součástí pro bono projektu Právo v roušce, pro který připravila vzorové právní dokumenty z oblasti energetického práva. Dokumenty jsou pod odkazem volně ke stažení: https://pravovrousce.cz/energeticke_pravo.html #pravovrousce je unikátní projekt, v rámci kterého advokáti a advokátní kanceláře z ČR i ze Slovenska zpřístupňují aktuální právní tipy, postupy a vzory právních dokumentů pro stávající krizovou situaci.

Naše kancelář je hrdým partnerem SVAZU MODERNÍ ENERGETIKY!

Těší nás, že je naše kancelář spolu s ČSOB, skupinou ČEZ, Českou exportní bankou a dalšími partnerem Svazu moderní energetiky!   www.svazmodernienergetiky.cz

Přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu. Instalace elektroměru v roce 2010 nebyla podmínkou ke vzniku nároku na podporu

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu Praha ve věci DETOA, sp.zn. 5 A 118/2014, včetně jemu předcházejícího rozhodnutí Státní energetické inspekce o udělení pokuty. V rozsudku vyslovil názor, že ke vzniku nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů postačovalo v roce 2010 vedle pravomocné licence tzv. první paralelní připojení k síti, provedené v souladu s Pravidly provozovatele přenosové soustavy.

Spor o umístění úložiště vyhořelého jaderného paliva v ČT

Pavel Doucha vystoupil v pořadu České televize Studio 6 (od 99:30 min) k návrhu zákona o posílení práv obcí dotčených plánovanou stavbou úložiště radioaktivních odpadů, které naše kancelář zastupuje ve správních a soudních řízeních. Podíleli jsme se na přípravě  věcného záměru tohoto zákona. Podle něj může být úložiště umístěno přes nesouhlas dotčených obcí jen tehdy, pokud s tím svým usnesením vysloví...

Aktualita: ERÚ váhá s vyhlášením podpory výroby elektřiny na rok 2016

Podle informací z tisku Energetický regulační úřad zdráhá vypsat podporu na elektřinu z obnovitelných zdrojů pro rok 2016. Takový krok by měl samozřejmě fatální následky pro všechny výrobce, bez ohledu na to, kdy uvedli svoji výrobnu do provozu. ERÚ argumentuje tím, že podporu obnovitelným zdrojům dosud neschválila Evropská komise z hlediska souladu s pravidly státní podpory. Má regulační úřad právo něco takového udělat?

Aktualita: Cenové rozhodnutí ERÚ o stanovení cen za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny pro 2016

ERÚ navrhuje stanovit příspěvek na podporu OZE ve výši 21,98 Kč za jeden ampér hlavního jističe.Principiálně je to v souladu s novelou zákona o podporovaných zdrojích, která změnila platbu příspěvku podle objemu spotřebované elektřiny a zavedla paušální platbu za hodnotu hlavního jističe před elektroměrem. Přestože platba vypočtená podle uvedené ceny vychází u běžné domácnosti na vysokou částku, není třeba se obávat.

Odebírat novinky e-mailem