Aktuality

„Zákonodárce konečně přikročil od slov k činům,“ komentuje schválení Lex OZE 1 Senátem náš partner Pavel Doucha. Konečně se tak můžeme těšit na usnadnění povolování obnovitelných zdroj energie.Novela například zvyšuje hranici pro malé instalace bez stavebního povolení a licence z 10 kW na 50 kW, což...
„Nabíjí mě, když klienti přicházejí s vlastními vizemi, a to v právní kanceláři Doucha Šikola advokáti zažívám. Máme klienty se spoustou nápadů a plánů, které jim pomáháme realizovat,“ říká náš kolega Vojtěch Kaska.Řady našich advokátů rozšířil v květnu a věnuje se hlavně energetickému právu.
Od Nového roku konečně zmizí zásadní překážka pro instalaci solárních elektráren na bytové domy. Energetický regulační úřad totiž vydal vyhlášku, která umožní sdílení společně vyrobené energie mezi jednotlivé domácnosti.„Energetický regulační úřad jde novelou vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou systémově...
Poslanecká sněmovna schválila v pátek novelu energetického zákona, která omezuje tržní příjmy výrobců z prodeje elektřiny u výroben nad 1 MW instalovaného výkonu. Novela nyní míří do senátu. V souvislosti s tím začaly kolovat nepřesné informace o dopadech této právní úpravy do příjmů výrobců elektřiny...
Rada Evropské unie příští týden pravděpodobně projedná návrh směrnice, který radikálně zkrátí povolovací procesy u nových instalací obnovitelných zdrojů energie a tepelných čerpadel i u modernizací stávajících zařízení. Zveřejněné znění novely vysvětlí náš partner Pavel Doucha.
Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích. Jde o zásadní novinku pro provozovatele solárních, větrných a vodních elektráren, provozovatelů bioplynových stanic a zařízení na energetické využití biomasy.
Jihomoravský kraj zasáhla v minulém týdnu přírodní katastrofa, po které zůstaly ohromné škody na majetcích a bohužel i na lidských životech. Vzhledem k zaměření naší advokátní kanceláře se na nás obrátilo již několik osob, jimž tato živelní pohroma poškodila solární elektrárnu, s žádostí o radu, jak v takovém případě postupovat.
S Novým rokem vstoupila v účinnost dlouho očekávaná novela zákona o obchodních korporacích. V tomto článku Vám přinášíme příkladmý přehled nejzásadnějších změn, které novela do korporátního práva přináší.   Právnická osoba jako statutární orgán obchodní korporace Pokud je členem statutárního orgánu...
Začíná nová etapa rozvoje DS Energy Consulting - partnerem naší konzultační společnosti se stává Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D. Rostislav Krejcar vystudoval České Vysoké Učení Technické, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 2002 působil v Energetickém regulačním úřadu, kde byl v letech 2017 - 2020 rovněž členem Rady jmenovaným vládou České republiky.
Naše advokátní kancelář i naše konzultační společnost jsou podporovateli nové iniciativy Změna k lepšímu.Záměrem iniciativy je vytvoření spojovacího mostu mezi vládou a soukromou sférou za účelem oživení ekonomiky po covidové krizi a předkládání konkrétních řešení, díky kterým se může Česká republika...