Aktuality

114/2023 Sb. je poměrně nová vyhláška, která stanovuje požadavky na bezpečnou instalaci obnovitelných zdrojů energie s výkonem do 50 kW Tyto menší, typicky solární elektrárny, díky loňské novele energetického zákona nemusí mít licenci Státního energetického úřadu a nemusí žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení.
Ministerstvo životního prostředí v těchto dnech dokončuje ambiciózní úkol - vytipovat území vhodná pro větrné a solární elektrárny, kde tak říkajíc není co chránit. Tedy území, kde hodnoty krajinného rázu, ochrany živočichů a rostlin, ale i památkové péče, nebo třeba pravidla leteckého provozu nebrání realizace těchto zdrojů.
Novela známá jako Lex OZE 1 přinesla řadu novinek do povolování výroben obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo pro místní rozvoj již před měsícem zveřejnilo metodiku pro stavební úřady, která upřesňuje, jak mají úředníci v souladu s touto novelou postupovat.
Na Velikonoční pondělí musel ČEPS vůbec poprvé aktivovat takzvaný omezovací plán a na dvě hodiny odpojit fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 400 megawattů. Bohužel, v Česku stále chybí projekty na skladování energie, jako jsou velká bateriová úložiště nebo výroby vodíku.
Komentář zpracoval autorský kolektiv v čele s Luďkem Šikolou. Advokáti Luděk Šikola a Vít Stehlík se svými spolupracovníky prožili všechny zásadní milníky rozvoje obnovitelných zdrojů energie v ČR, začátek systémové podpory, překotný růst na počátku minulého desetiletí, nečekané ukončení podpory většiny...
Schválená novela stavebního zákona zruší plánovaný Nejvyšší stavební úřad a soustavu krajských stavebních úřadů. Stavební úřady budou nadále působit pouze při obcích. Místo toho vznikne Dopravní a energetický stavební úřad podřízený ministerstvu dopravy, který se bude zaměřovat především na dopravní a energetické stavby.
V Česku vzniklo největší bateriové úložiště o kapacitě 7,45 megawatthodin. Naše kancelář pomáhala dodavateli technologie s právní stránkou projektu. Jsme rádi, že jsme mohli být u toho. „Zastupovali jsme dodavatele technologie při sjednávání smluvních podmínek dodávky, výstavby, uvedení do provozu a podmínek servisu.
Energetický zákon už několik dní deklaruje výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů o výkonu nad 1 MW jako veřejný zájem. Z hlediska stavebního jsou nově obnovitelné zdroje považovány za veřejnou technickou infrastrukturu. Development a výstavba obnovitelných zdrojů se úspěšně rozbíhá.
„Zákonodárce konečně přikročil od slov k činům,“ komentuje schválení Lex OZE 1 Senátem náš partner Pavel Doucha. Konečně se tak můžeme těšit na usnadnění povolování obnovitelných zdroj energie.Novela například zvyšuje hranici pro malé instalace bez stavebního povolení a licence z 10 kW na 50 kW, což...
„Nabíjí mě, když klienti přicházejí s vlastními vizemi, a to v právní kanceláři Doucha Šikola advokáti zažívám. Máme klienty se spoustou nápadů a plánů, které jim pomáháme realizovat,“ říká náš kolega Vojtěch Kaska.Řady našich advokátů rozšířil v květnu a věnuje se hlavně energetickému právu.