Aktuality

Co přinese komunitní energetika?

Sdílení elektřiny má být umožněno od 1. 7. 2024. Zdálo by se, že není co řešit, ale opak je pravdou. Jako vždy, ďábel se skrývá v detailu, v tomto případě ve dvou vyhláškách (o pravidlech trhu s elektřinou a o měření) a v řádu budoucího Energetického datového centra. Tyto věci se budou schvalovat v první polovině tohoto roku. Na co si dát pozor, aby sdílení elektřiny mohlo fungovat alespoň té omezené podobě, jakou předepisuje LEX OZE II?

Doslova „klíčová“ budou pravidla pro rozdělení sdílené elektřiny mezi více zákazníků ve vyhlášce o pravidlech trhu. Tzv. alokační klíč (tedy procento určující vyrobené elektřiny sdílené do konkrétního odběrného místa) se dá nastavit jako pevný podíl nebo se může v čase měnit dle aktuálního poměru spotřeby zákazníků ve skupině sdílení. ERÚ v první fázi zřejmě zvolí první variantu, která se používá pro sdílení elektřiny v bytových domech. Pro maximální využití vyrobené elektřiny se hodí rozdělení zohledňující momentální spotřebu.   Stejná vyhláška pak má upravit postup a podmínky pro registraci do skupiny sdílení, nebo jak tuto registraci zrušit a přejít do jiné skupiny sdílení.

Nutnou podmínku sdílení elektřiny představuje instalace průběhového měření spotřebované elektřiny. Provozovatel distribuční soustavy musí průběhový elektroměr instalovat do 3 měsíců od podání žádosti. U zákazníků s výrobnami do 50 kW jsou instalace, opravy i pravidelná kontrola elektroměru zdarma. Bližší, zejména technické, požadavky na průběhové měření instalované v předávacích místech zapojených do sdílení upraví Ministerstvo průmyslu a obchodu ve vyhlášce o měření. V téže vyhlášce už čeká na nabytí účinnosti k 1.7.2024 i další důležitý předpoklad efektivního fungování trhu s elektřinou a jejího sdílení – čtvrthodinové vyhodnocování údajů. Současné znění vyhlášky o měření na druhou stranu obsahuje jedno na současné evropské poměry kuriózní ustanovení - měření elektřiny po fázích. Své o tom vědí majitelé domácích FVE. Záměrem ministerstva je řešit tuto situaci, ale navrhovaní řešení zní dosti polovičatě - namísto součtového měření bude vlastníky FVE sdílet jím vyrobenou elektřinu „sám se sebou“. Uvidíme jak funkčně bude vypadat konkrétní úprava.

V neposlední řadě musí fungovat Elektroenergetické datové centrum (EDC), které bude shromažďovat a vyhodnocovat veškeré údaje. Pro sdílení bude podstatní znění jeho provozního řádu.

Pokusíme se připravované změny legislativy sledovat a informovat vás v základních parametrech o vývoji.