Aktuality

Nová vyhláška 114/2023 Sb. zavádí nové povinnosti pro menší obnovitelné zdroje

114/2023 Sb. je poměrně nová vyhláška, která stanovuje požadavky na bezpečnou instalaci obnovitelných zdrojů energie s výkonem do 50 kW

Tyto menší, typicky solární elektrárny, díky loňské novele energetického zákona nemusí mít licenci Státního energetického úřadu a nemusí žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení.

Novou vyhláškou se však zavádí povinnost pro tyto zdroje dosáhnout na bezpečnostní požadavky, které obvykle malé instalace, např. na rodinných domech, doposud plnit nemusely. Jde zejméha o nutnost provést instalaci tak, aby po vypnutí elektrárny bylo na výstupu z elektrárny bezpečné napětí (nikoliv z pohledu elektrického, ale požárního). To vyžaduje instalaci dodatečných technických prvků, tzv. optimizérů, které zvyšují cenu instalace.

Jak ale vysvětluje Luděk Šikola z naší právní společnosti, „potřeby hasičů je nutné brát vážně. Problémem vyhlášky je, že ji chybí legisvakanční lhůta, např. půl roku. Takto vyhláška nabyla účinnosti okamžitě a instalační firmy se nestačily přizpůsobit. Chybí technická zařízení, která mají zajistit, že hasiči nepřijdou o schopnost domy s FVE hasit. Ruku v ruce s tím dojde ke zpomalení výstavby FVE na budovách.“