Aktuality

Kompenzace za vypnuté FVE ukázaly na chybějící akumulaci

Na Velikonoční pondělí musel ČEPS vůbec poprvé aktivovat takzvaný omezovací plán a na dvě hodiny odpojit fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 400 megawattů. Bohužel, v Česku stále chybí projekty na skladování energie, jako jsou velká bateriová úložiště nebo výroby vodíku. Takové situace vystavují provozovatele riziku ztrát při výpadcích, a to i přesto, že existuje systém pro nahrazení ušlých příjmů. Legislativa pro agregaci a akumulaci energie totiž stále chybí.

Náš partner Luděk Šikola komentuje podmínky kompenzací: „Nárok na náhradu za dispečerské řízení mají jak podporované zdroje, tak i nepodporované zdroje. U podporovaných zdrojů se náhrada vypočte jako součin objemu neodebrané elektřiny a výkupní ceny. Výši výkupní ceny jako jedné z forem podpory obnovitelných zdrojů určuje každoročně Energetický regulační úřad v cenovém rozhodnutí o stanovení podpory. Předpokládám, že většina fotovoltaických elektráren, které byly na Velikonoční pondělí odpojeny, byla uvedena do provozu v letech solárního boomu, a proto jim náleží náhrada podle výkupní ceny. Distribuční společnost potvrdila výši náhrady za dispečerské řízení provozovatelům fotovoltaických elektráren hned v týdnu po Velikonočním pondělí, a tato náhrada jim bude vyplacena."