Aktuality

Lex OZE 1 stále dostatečně neřeší povolování nových OZE zdrojů

Novela známá jako Lex OZE 1 přinesla řadu novinek do povolování výroben obnovitelných zdrojů energie. Ministerstvo pro místní rozvoj již před měsícem zveřejnilo metodiku pro stavební úřady, která upřesňuje, jak mají úředníci v souladu s touto novelou postupovat. Situace kolem povolování velkých výroben o výkonu 1 MW a více (které jsou podle Lex OZE 1 již stavbami ve veřejném zájmu) ale stále není ideální, jak upozorňuje náš partner Luděk Šikola:

"Vyloučení například fotovoltaických nebo větrných elektráren v územním plánu obce paušálně na celém území obce je možné pouze při odůvodnění takového zákazu jiným veřejným zájmem. Nestačí zákaz bez tohoto odůvodnění a pokud obec trvá nebo nově chce výrobny obnovitelných zdrojů energie na svém území vyloučit, musí pořídit změnu územního plánu, kde explicitní vyloučení odůvodní jiným veřejným zájmem než je veřejný zájem na zřizování a provozu výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů nad 1 MW." 

Metodika je dostupná na webu ministerstva