Blog

Novela zákona řeší ve svém §6b letitý problém, se kterým se potýkali zejména provozovatelé solárních elektráren. Svého času ERÚ provozovatelům vytýkal, že každá výměna, byť vadného panelu, může být považována za modernizaci výrobny a s ní byla spojena ztráta podpory.
Cílem novely je také nastartování rozvoje zatím marginálního sektoru výroby biometanu. Počítá se s tím, že vzniknou nové biometanové stanice, a že některé stávající bioplynové stanice projdou konverzí na biometanovou stanici. Způsob podpory biometanu se v principu neliší od systému podpory elektřiny z OZE.
S posunutou účinností od 1. 1. 2023 novela zákona reformuje systém záruk původu energie. Záruka původu slouží zákazníkovi k prokázání spotřeby energie z OZE nebo KVET. V současné době se za záruku původu považuje operátorem trhu vydaný elektronický doklad o původu elektřiny z obnovitelných zdrojů a kombinované výroby elektřiny a tepla.
Od 1. ledna 2023 budou dodavatelé paliv povinni zajistit minimální podíl energie z OZE v pohonných hmotách a elektřině dodávané pro dopravní účely. Znamená to, že dodavatel plynu do dopravy musí za kalendářní rok dodat pokročilý biometan v podílu 0,5 % energie z celkového množství energie v zemním plynu...
Do konce roku 2021 prováděl u výrobců kontroly dodržování zákona o podporovaných zdrojích ERÚ. Jednalo se například o kontroly správnosti měření vyrobené elektřiny, na kterou je uplatňována podpora nebo použitých kategorií biomasy. Všechny tyto kontroly nově přecházejí na Státní energetickou inspekci.
Poslanecká sněmovna dnes schválila novelu zákona o podporovaných zdrojích. Jde o zásadní novinku pro provozovatele solárních, větrných a vodních elektráren, provozovatelů bioplynových stanic a zařízení na energetické využití biomasy.
Jihomoravský kraj zasáhla v minulém týdnu přírodní katastrofa, po které zůstaly ohromné škody na majetcích a bohužel i na lidských životech. Vzhledem k zaměření naší advokátní kanceláře se na nás obrátilo již několik osob, jimž tato živelní pohroma poškodila solární elektrárnu, s žádostí o radu, jak v takovém případě postupovat.
Dle nejnovější judikatury Nejvyššího soudu ČR nepostačuje, aby obchodní korporace měly ve svých společenských smlouvách (stanovách) uvedenu tzv. „volnou živnost“ pouze jako „výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona)“ bez specifikace konkrétních oborů činností, v nichž společnosti podnikají.
V jednom z našich nedávných případů se nám podařilo dosáhnout velkého úspěchu – v zastoupení našeho klienta jsme v řízení před Nejvyšším správním soudem prolomili ustálenou judikaturu, dle které nebylo možné domáhat se zahájení řízení o odstranění nepovolené, a tedy nelegální stavby umístěné na sousedním, ale ani na vlastním, pozemku.
Energetický regulační úřad v rámci probíhajících kontrol často vytýká provozovatelům výroben elektřiny, že mu neoznamují změny související s technologií výrobny nebo jejím provozem. Zkušenosti s celou řadou takových řízení ukazují, že by si Úřad přál být informován o jakýchkoliv, i relativně marginálních okolnostech.
1 ... 2345678 ... 9