Aktuality

Obnovitelné zdroje o výkonu 1 MW nově jako veřejný zájem

Energetický zákon už několik dní deklaruje výstavbu a provoz obnovitelných zdrojů o výkonu nad 1 MW jako veřejný zájem. Z hlediska stavebního jsou nově obnovitelné zdroje považovány za veřejnou technickou infrastrukturu. Development a výstavba obnovitelných zdrojů se úspěšně rozbíhá. Náš partner Luděk Šikola upozorňuje, že vedle energetického a stavebního zákona se změnila také pravidla provozování distribuční soustavy (PPDS) v případě uvedení výrobny do provozu:

„Proces připojení výrobny je nyní povinně dvoufázový. Začíná ověřovací fází a žádostí o umožnění provozu pro ověření technologie a souladu (UPOS). Pokud je žádost úplná, vydá provozovatel distribuční soustavy (PDS) do 30 dnů Souhlas s dočasným provozem. Na základě souhlasu je výrobce oprávněn provozovat výrobnu paralelně s distribuční soustavou na dobu určitou (až 12 měsíců),“ vysvětluje Luděk Šikola.

Druhou fázi připojení výrobny iniciuje výrobce žádostí o umožnění trvalého provozu. „Na základě této žádostí, doložení všech dokumentů, splnění podmínek smlouvy o připojení, PPDS a nařízení RfG vydá PDS Konečné provozní oznámení. Tím je dokončen proces prvního paralelního připojení výrobny k distribuční soustavě,“ dodává Luděk Šikola. Pro úplnost je nutné připomenout, že výrobny do 100 kW žádají rovnou o umožnění trvalého provozu (UTP) výrobny v paralelním provozu s distribuční soustavou. Poté dostanou konečné provozní oznámení.