Aktuality

Nová etapa rozvoje DS Energy Consulting

Začíná nová etapa rozvoje DS Energy Consulting - partnerem naší konzultační společnosti se stává Ing. Rostislav Krejcar, Ph.D.

Rostislav Krejcar vystudoval České Vysoké Učení Technické, Fakultu elektrotechnickou. Od roku 2002 působil v Energetickém regulačním úřadu, kde byl v letech 2017 - 2020 rovněž členem Rady jmenovaným vládou České republiky. Je také stálým členem státní zkušební komise ČVUT a na této univerzitě také přednáší.