Aktuality

Iniciativa Změna k lepšímu

Naše advokátní kancelář i naše konzultační společnost jsou podporovateli nové iniciativy Změna k lepšímu.

Záměrem iniciativy je vytvoření spojovacího mostu mezi vládou a soukromou sférou za účelem oživení ekonomiky po covidové krizi a předkládání konkrétních řešení, díky kterým se může Česká republika stát aktivním hráčem v oblasti udržitelných inovací v dopravě, energetice, nakládání s odpadem, hospodaření s vodou nebo adaptacích na změnu klimatu.

Zapojte se taky!
https://www.klepsimu.cz/