DSA články

Pavel Doucha k aktuálnímu tématu notifikace na Solárních novinkách

SN: Kolem podpory pro POZE panuje velký mediální rozruch. Které zdroje skutečně získají podporu bez notifikace?

PD: Zcela dokončenou prověrku mají pouze zdroje uvedené do provozu v období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015. To však neznamená, že by podpora ostatním zdrojům neměla být vypsána, jak tvrdí ERÚ. K tomu jsme se již podrobně vyjadřovali v loňském roce, když ERÚ odmítal vypsat podporu na rok 2016. Než však vršit další právní argumenty, považuji za užitečnější podívat se do sousedního Německa.

Z naší analýzy, kterou jsme připravovali pro Solární asociaci, vyplývá, že v dlouhé historii podpory OZE se Německo dostalo do stejné situace v jaké je nyní ČR nejméně sedmkrát. Ve třech případech Evropská komise konstatovala, že některá z novel německého zákona měla být před svým přijetím schválena ze strany Komise (notifikována). Ve dvou případech Komise zahájila vůči SRN neformální vyšetřovací řízení, zda jejich podpora OZE vyhovuje evropským pravidlům státní podpory.

V dalších dvou případech dokonce Komise pokročila o krok dál a konstatovala, že některé z prvků německé podpory OZE jsou s těmito pravidly v rozporu. Co je však důležité – ani jednou se nestalo, že by německé orgány přistoupily k nevyhlášení podpory pro další období, nebo snad že by Komise nebo Německo nařídilo výrobcům část podpory vracet. Z toho myslím jasně vyplývá, že reakce ERÚ je velmi přehnaná.

Celý rozhovor na: http://www.solarninovinky.cz/?zpravy/2016082303/dotace-v-ohrozeni-i-reakce-eru-je-zbytecne-prehnana-tvrdi-pravni-expert-pavel-doucha#.V7v8yGNWj4o