Aktuality

Zastropování cen elektřiny nekrátí státní podporu pro obnovitelné zdroje

Poslanecká sněmovna schválila v pátek novelu energetického zákona, která omezuje tržní příjmy výrobců z prodeje elektřiny u výroben nad 1 MW instalovaného výkonu. Novela nyní míří do senátu. V souvislosti s tím začaly kolovat nepřesné informace o dopadech této právní úpravy do příjmů výrobců elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména pokud pobírají podporu ve formě ročních zelených bonusů. Jaká je tedy aktuální podoba zákona a jeho skutečné dopady? Vysvětluje náš partner Pavel Doucha.

Omezení tržních příjmů je po vzoru evropského nařízení konstruováno jako odvod z nadměrného příjmu. Horní hranici příjmu stanoví návrh pro různé zdroje odlišně. Pro většinu obnovitelných zdrojů energie nastavili poslanci horní hranici na 180 eur (cca 4 400 Kč/MWh), vyšší horní hranice je stanovena pro výrobce energie z biomasy a bioplynu. Odvod bude tvořit 90 % z rozdílu mezi prodejní cenou a zákonem stanovenou cenou za megawatthodinu pro daný zdroj energie. Omezení tržních příjmů se pak bude vztahovat na elektřinu vyrobenou od letošního 1. prosince do konce příštího roku.

Nadměrný odvod se počítá pouze z tržních příjmů, jak je upravuje evropské nařízení. Nedotkne se tedy státní podpory, a to v žádné formě (zelených bonusů ani výkupních cen). Česká úprava navíc stanoví, že odvodu nepodléhají vedle státní podpory ani tržní příjmy dosažené v případě, kdy výrobce uplatňuje podporu formou výkupních cen (výkupní ceny se de facto skládají z příjmů za vyrobenou elektřinu a státní podpory), aukčního bonusu nebo hodinového zeleného bonusu. V těchto případech tedy skutečně není předmětem odvodu žádná část příjmu výrobce z prodeje elektřiny.

U výrobců elektřiny, kteří uplatňují podporu formou ročního zeleného bonusu, se tak odvod platí pouze z ceny elektřiny, za kterou je prodána na trhu. Odvod se nijak nedotkne ročního zeleného bonusu.

 

Pro výrobce elektřiny uplatňující podporu to tedy znamená:

  • Výrobci v režimu výkupních cen: omezení tržních příjmů se jich netýká
  • Výrobci v režimu hodinového zeleného bonusu: omezení tržních příjmů se jich netýká
  • Výrobci v režimu ročního zeleného bonusu: omezení týká pouze tržních příjmů (ceny elektřiny sjednané ve smlouvě s obchodníkem), nikoli samotného ročního zeleného bonusu.

 

Pro příklad: pokud výrobce uplatňuje podporu formou ročního zeleného bonusu a má uzavřenou smlouvu o prodeji elektřiny na rok 2023 za 7 000 Kč/MWh, bude muset každý měsíc odvádět 90 % odvod z rozdílu mezi obdrženou částkou a horní hranicí (4 400 Kč/MWh). K této částce mu operátor trhu vyplatí roční zelený bonus ve plné výši odpovídající cenovému rozhodnutí ERÚ na rok 2023.