Aktuality

Spor o umístění úložiště vyhořelého jaderného paliva v ČT

Pavel Doucha vystoupil v pořadu České televize Studio 6 (od 99:30 min) k návrhu zákona o posílení práv obcí dotčených plánovanou stavbou úložiště radioaktivních odpadů, které naše kancelář zastupuje ve správních a soudních řízeních.

Podíleli jsme se na přípravě  věcného záměru tohoto zákona. Podle něj může být úložiště umístěno přes nesouhlas dotčených obcí jen tehdy, pokud s tím svým usnesením vysloví souhlas vláda ČR po předchozím projednání v Senátu. Rozhodnutí o umístění úložiště se tak přesune z kanceláří úředníků na veřejnost. Od toho si dotčené obce slibují, že nepůjde o rozhodnutí ve stylu „o nás bez nás“.