Aktuality

Aktualita: Cenové rozhodnutí ERÚ o stanovení cen za související službu v elektroenergetice a další regulované ceny pro 2016

ERÚ navrhuje stanovit příspěvek na podporu OZE ve výši 21,98 Kč za jeden ampér hlavního jističe.Principiálně je to v souladu s novelou zákona o podporovaných zdrojích, která změnila platbu příspěvku podle objemu spotřebované elektřiny a zavedla paušální platbu za hodnotu hlavního jističe před elektroměrem.

Přestože platba vypočtená podle uvedené ceny vychází u běžné domácnosti na vysokou částku, není třeba se obávat. Platí zákonný strop 495 Kč za MWh. To znamená, že nikdo ani v roce 2016 nezaplatí na příspěvek na OZE více než letos. Pozitivní je, že už u malé a střední firmy s vysokou energetickou náročností přináší nově upravený model platby příspěvku na OZE úspory.