DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o.

Blog

Přelomový rozsudek Nejvyššího správního soudu. Instalace elektroměru v roce 2010 nebyla podmínkou ke vzniku nároku na podporu

23. 03. 2018
Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu Praha ve věci DETOA, sp.zn. 5 A 118/2014, včetně jemu předcházejícího rozhodnutí Státní energetické inspekce o udělení pokuty. V rozsudku vyslovil názor, že ke vzniku nároku na podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů postačovalo v roce 2010 vedle pravomocné licence tzv. první paralelní připojení k síti, provedené v souladu s Pravidly provozovatele přenosové soustavy.

Jak a kdy měřit technologickou vlastní spotřebu elektřiny?

07. 08. 2017
Od začátku roku 2017 vstoupila v účinnost novela zákona, podle níž musí všichni výrobci elektřiny z podporovaných zdrojů měřit tzv. technologickou vlastní spotřebu. Splnění této povinnosti naráží na řadu technických i výkladových otázek. Z povinnosti měřit technologickou vlastní spotřebu existují pouze dvě paušální výjimky – netýká se výroben, kde měření veškeré vyrobené elektřiny, na níž je nárokována podpora, zajišťuje svým obchodním měřením provozovatel distribuční soustavy...

Jsou parcelní čísla pozemků povinnou náležitostí licence na výrobu elektřiny?

07. 08. 2017
Licence k výrobě elektřiny má povahu oprávnění, resp. státního souhlasu, k podnikatelské činnosti v příslušném oboru energetiky. Licence je vydávaná ve správním řízení formou správního rozhodnutí. Dosud však panují četné nejasnosti ohledně obsahu takového rozhodnutí a náležitostí licence. Jednou z nich je identifikace umístění provozovny, tedy v praxi zpravidla uvádění katastrálního území a pozemků, na nichž je výrobna umístěna.

Pozor na novou právní úpravu ochrany osobních údajů

07. 08. 2017
Po několikaletém vyjednávání přijala Evropská unie obecné nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (známé spíše pod akronymem GDPR – General Data Protection Regulation), které bude závazné od 25. května 2018. Obsahuje některé nové povinnosti, které budou muset plnit i podnikatelé v sektoru energetiky.

Povinné zveřejňování smluv v energetice

07. 08. 2017
O povinném zveřejňování smluv, uzavíraných se státem, obcemi kraji a dalším organizacemi ovládanými státem nebo obcemi se hovoří již dlouhou dobu. Zákon o registru smluv je účinný již od 1.července loňského roku, nicméně teprve od 1.července tohoto roku nabývá účinnosti ustanovení, které stanoví sankci za neuveřejnění smlouvy. Skutečné dopady zákona lze tedy očekávat až nyní. Jaký vliv bude mít na energetický sektor? Pro smlouvy uzavřené po 1.

Podmínky instalace bateriových úložišť

21. 04. 2017
Potřebuji vyřídit licenci nebo oznamovat Energetickému regulačnímu úřadu, když si chci doma zprovoznit bateriové úložiště jako součást FVE? To je otázka, kterou v posledních měsících slyšíme stále častěji. Jaké jsou tedy požadavky zákona? Ačkoliv žádný právní předpis neupravuje využití baterií v energetice přímo, je přesto možné se o některá obecná ustanovení energetického zákona opřít.

Přímá dodávka vyrobené elektřiny v rámci bytových domů, kanceláří či průmyslových areálů.

21. 04. 2017
Poslední novela energetického zákona, účinná od ledna letošního roku, nenápadným způsobem pozměnila formulaci jednoho z práv výrobce elektřiny, zakotveného v § 23 odst. 1 energetického zákona. Nově platí, že výrobce může dodávat spotřebiteli elektřinu bez licence pro obchod nejen prostřednictvím distribuční soustavy, ale i přímým vedením.  A protože přímým vedením může být i vedení elektřiny, připojené sice k distribuční soustavě, ale vlastněné samotným výrobcem elektřiny, po...

Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy na střešní fotovoltaický systém

21. 04. 2017
Trh s instalacemi střešních solárních elektráren v posledních měsících ožívá, a proto se množí otázky týkající se podmínek dodávky a montáže, a to jak ze strany instalačních firem, tak ze strany budoucích koncových uživatelů. Důvodem je zejména skutečnost, že v převážné většině případů nejde jenom o samotnou dodávku a montáž FVE systému, ale i zajištění celého procesu povolení a financování elektrárny.

Služby

Právo a energie

V naší advokátní kanceláři na těchhle slovech stojí vše.

Od roku 2010 jako advokáti pomáháme projektům, které dělají svět energetiky pestřejším. A i když prostředí advokacie je konzervativní a projevovat emoce se nenosí, nestydíme se říct hodně nahlas – máme velkou radost pokaždé, když přispějeme k nové podobě energetického byznysu, postaveném na nezávislých výrobcích, obchodnících a distributorech.


Patříte mezi ně?
Bude nám ctí a potěšením spojit naši energii s vaší
a podílet se také na vašem podnikání!


Pavel Doucha a Luděk Šikola

Co je nového?

Buďte stále v obraze a přihlaste se k odběru newsletteru.

Odebírat novinky e-mailem

Proč my?

O výrobě energie z obnovitelných zdrojů víme víc než 94 % obyvatel Česka. A ještě o procento víc víme o právu. Zbývajících 5 % bereme jako výzvu k dalšímu sebevzdělávání.

Víme, co je čtyřkvadrantní elektroměr. Víme, proč musíte mít střídače. Vrtule s převodovkou nebo bez? A nové oercéčko v bioplynce? Rozumíme vám. A těšíme se na to, s čím přijdete zítra.

Tři důležité důvody, proč spojit síly právě s námi

1.
Specializujeme se

„Na plný výkon“ˆˆ se věnujeme podpoře podnikání v energetice od roku 2010. Nepřekvapí nás téměř nic.

2.
Máme zkušenosti

Obstáli jsme v desítkách kauz, tvoříme precedenty. I váš „opravdu neřešitelný problém“ jsme už pravděpodobně někdy úspěšeně dotáhli do konce.

3.
Máme informace

CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Česká společnost pro větrnou energii, Česká fotovoltaická průmyslová asociace, Komora obnovitelných zdrojů energie. Úzce spolupracujeme s nejvýznamnějšími profesními asociacemi v oboru.

Tým

Luděk Šikola

Luděk
Šikola

partner
Pavel Doucha

Pavel
Doucha

partner
Lydie Šimšová

Lydie
Šimšová

advokátka
Magdalena Sedláčková

Magdalena
Sedláčková

advokátka
Martina Hadrbolcová

Martina
Hadrbolcová

právnička
Zuzana Vacková

Zuzana
Vacková

advokátní koncipientka
Mikuláš Vargic

Mikuláš
Vargic

spolupracující advokát
Dana Stejskalová

Dana
Stejskalová

advokátka
Eva Nouzová

Eva
Nouzová

spolupracující advokátka
Jan Plšek

Jan
Plšek

právník
Marie Bláhová

Marie
Bláhová

asistentka

Klienti

Pracujeme pro podnikatele v energetice

Výrobce, distributory a obchodníky s elektřinou a teplem

Kontakt

Podnikáte v energetice a potřebujete právní poradenství?

Rádi se s Vámi setkáme

Rádi se s Vámi potkáme v jedné z našich kanceláří nebo přijdeme k vám a probereme možnosti spolupráce.

Do naší pražské kanceláře se dostanete nejlépe metrem, tramvají, nebo pěšky. Kancelář se nachází hned u východu ze stanice metra „Muzeum“. Pokud preferujete automobil, doporučujeme parkování v Parking centrum vedle Státní opery Praha.

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mezibranská 579/7, 110 00 Praha 1

T: +420 212 270 635
E: kancelar@dsadvokati.cz

Pobočka Brno
Trnitá 500/9, 602 00 Brno
T: +420 734 235 929

IČ: 04442687, DIČ: CZ04442687
Bankovní spojení: 2112211581/2700
ID datové schránky: pfh9peg