DOUCHA ŠIKOLA advokáti s.r.o.

Blog

Podmínky instalace bateriových úložišť

21. 04. 2017
Potřebuji vyřídit licenci nebo oznamovat Energetickému regulačnímu úřadu, když si chci doma zprovoznit bateriové úložiště jako součást FVE? To je otázka, kterou v posledních měsících slyšíme stále častěji. Jaké jsou tedy požadavky zákona? Ačkoliv žádný právní předpis neupravuje využití baterií v energetice přímo, je přesto možné se o některá obecná ustanovení energetického zákona opřít.

Přímá dodávka vyrobené elektřiny v rámci bytových domů, kanceláří či průmyslových areálů.

21. 04. 2017
Poslední novela energetického zákona, účinná od ledna letošního roku, nenápadným způsobem pozměnila formulaci jednoho z práv výrobce elektřiny, zakotveného v § 23 odst. 1 energetického zákona. Nově platí, že výrobce může dodávat spotřebiteli elektřinu bez licence pro obchod nejen prostřednictvím distribuční soustavy, ale i přímým vedením.  A protože přímým vedením může být i vedení elektřiny, připojené sice k distribuční soustavě, ale vlastněné samotným výrobcem elektřiny, po...

Na co si dát pozor při sjednávání smlouvy na střešní fotovoltaický systém

21. 04. 2017
Trh s instalacemi střešních solárních elektráren v posledních měsících ožívá, a proto se množí otázky týkající se podmínek dodávky a montáže, a to jak ze strany instalačních firem, tak ze strany budoucích koncových uživatelů. Důvodem je zejména skutečnost, že v převážné většině případů nejde jenom o samotnou dodávku a montáž FVE systému, ale i zajištění celého procesu povolení a financování elektrárny.

Kam směřuje evropská energetika

21. 04. 2017
Soubor návrhů směrnic, nařízení a koncepčních dokumentů, který připravila Evropská komise, se někdy také označuje jako tzv. Zimní energetický balíček. Leitmotivem je rozvoj obnovitelných zdrojů energie a přizpůsobení energetického trhu masivnímu nástupu tohoto typu výroby energie. Na druhé straně nové směrnice neobsahují závazky členských států pokud jde o podíl výroby energie z OZE, jako je tomu u stávajících předpisů.

Zelená pro souběh funkcí?

31. 01. 2017
V nedávné době vydal Ústavní soud přelomový nález I ÚS 190/15 týkající se souběhu funkcí. Za souběh funkcí se označuje situace, kdy člen statutárního orgánu (jednatel s.r.o., člen představenstva a.s.), který ze zákona vykonává obchodní vedení společnosti, je k téže společnosti zároveň v pracovněprávním vztahu na vedoucí pozici ředitele. Nejvyšší soud souběh funkcí konstantně vylučoval s odůvodněním, že činnosti člena statutárního orgánu a ředitele spočívající v obchodním vedení...

Podmínky přímého prodeje vlastní vyrobené elektřiny

25. 01. 2017
Advokát naší kanceláře, Mgr. Mikuláš Vargic, publikoval článek o podmínkách přímého prodeje elektřiny spotřebitelům, jak ho umožňuje od 1.1. 2016 novela energetického zákona. Uvádíme celý text příspěvku: V souvislosti s rozvojem decentrálních výroben elektřiny, převážně z obnovitelných zdrojů, se ze strany výrobců elektřiny setkáváme stále častěji s dotazy, zda a jak je možné prodávat jimi vyrobenou elektřinu uživatelům bytů v bytových domech, kanceláří v objektech či jiných...

Spor o umístění úložiště vyhořelého jaderného paliva v ČT

17. 01. 2017
Pavel Doucha vystoupil v pořadu České televize Studio 6 (od 99:30 min) k návrhu zákona o posílení práv obcí dotčených plánovanou stavbou úložiště radioaktivních odpadů, které naše kancelář zastupuje ve správních a soudních řízeních. Podíleli jsme se na přípravě  věcného záměru tohoto zákona. Podle něj může být úložiště umístěno přes nesouhlas dotčených obcí jen tehdy, pokud s tím svým usnesením vysloví souhlas vláda ČR po předchozím projednání v Senátu.

Evropská komise schválila podporu pro OZE z let 2006 -2012

28. 11. 2016
Evropská komise schválila schéma podpory, poskytnuté výrobnám elektřiny z obnovitelných zdrojů, které byly uvedeny doprovu v rozmezí let 2006–2012. V tuto chvíli je k dispozici pouze informace o tom, že rozhodnutí bylo vydáno, spolu s tiskovou zprávou. S interpretaci podmínek případných kontrol návratnosti je zapotřebí počkat na znění celého rozhodnutí. Více informací v tiskové zprávě EK: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4083_en.htm

Služby

Právo a energie

V naší advokátní kanceláři na těchhle slovech stojí vše.

Od roku 2010 jako advokáti pomáháme projektům, které dělají svět energetiky pestřejším. A i když prostředí advokacie je konzervativní a projevovat emoce se nenosí, nestydíme se říct hodně nahlas – máme velkou radost pokaždé, když přispějeme k nové podobě energetického byznysu, postaveném na nezávislých výrobcích, obchodnících a distributorech.


Patříte mezi ně?
Bude nám ctí a potěšením spojit naši energii s vaší
a podílet se také na vašem podnikání!


Pavel Doucha a Luděk Šikola

Co je nového?

Buďte stále v obraze a přihlaste se k odběru newsletteru.

Odebírat novinky e-mailem

Proč my?

O výrobě energie z obnovitelných zdrojů víme víc než 94 % obyvatel Česka. A ještě o procento víc víme o právu. Zbývajících 5 % bereme jako výzvu k dalšímu sebevzdělávání.

Víme, co je čtyřkvadrantní elektroměr. Víme, proč musíte mít střídače. Vrtule s převodovkou nebo bez? A nové oercéčko v bioplynce? Rozumíme vám. A těšíme se na to, s čím přijdete zítra.

Tři důležité důvody, proč spojit síly právě s námi

1.
Specializujeme se

„Na plný výkon“ˆˆ se věnujeme podpoře podnikání v energetice od roku 2010. Nepřekvapí nás téměř nic.

2.
Máme zkušenosti

Obstáli jsme v desítkách kauz, tvoříme precedenty. I váš „opravdu neřešitelný problém“ jsme už pravděpodobně někdy úspěšeně dotáhli do konce.

3.
Máme informace

CZ Biom – České sdružení pro biomasu, Česká společnost pro větrnou energii, Česká fotovoltaická průmyslová asociace, Komora obnovitelných zdrojů energie. Úzce spolupracujeme s nejvýznamnějšími profesními asociacemi v oboru.

Tým

Pavel Doucha

Pavel
Doucha

partner
Luděk Šikola

Luděk
Šikola

partner
Lydie Šimšová

Lydie
Šimšová

advokátka
Magdalena Sedláčková

Magdalena
Sedláčková

advokátka
Mikuláš Vargic

Mikuláš
Vargic

spolupracující advokát
Dana Stejskalová

Dana
Stejskalová

advokátka
Eva Nouzová

Eva
Nouzová

spolupracující advokátka
Jan Plšek

Jan
Plšek

právník
Marie Bláhová

Marie
Bláhová

asistentka

Klienti

Pracujeme pro podnikatele v energetice

Výrobce, distributory a obchodníky s elektřinou a teplem

Kontakt

Podnikáte v energetice a potřebujete právní poradenství?

Rádi se s Vámi setkáme

Rádi se s Vámi potkáme v jedné z našich kanceláří nebo přijdeme k vám a probereme možnosti spolupráce.

Do naší pražské kanceláře se dostanete nejlépe metrem, tramvají, nebo pěšky. Kancelář se nachází hned u východu ze stanice metra „Muzeum“. Pokud preferujete automobil, doporučujeme parkování v Parking centrum vedle Státní opery Praha.

Doucha Šikola advokáti s.r.o.

Mezibranská 579/7, 110 00 Praha 1

T: +420 212 270 635
E: kancelar@dsadvokati.cz

Pobočka Brno
Trnitá 500/9, 602 00 Brno
T: +420 734 235 929

IČ: 04442687, DIČ: CZ04442687
Bankovní spojení: 2112211581/2700
ID datové schránky: pfh9peg