Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Doucha Šikola advokáti s.r.o., se sídlem Mezibranská 579/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04442687, aby zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • název společnosti
 • e-mail
 • telefonní číslo

 

Důvod a účel zpracování

Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem šíření obchodních sdělení v podobě nabídek produktů, marketingových materiálů, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní, společenské a sportovní akce pořádané společností. Tyto údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let.

 

Souhlas a doba zpracování

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu na adresu kancelar@dsadvokati.cz nebo dopisu na sídlo společnosti. Veškeré potřebné údaje naleznete také na webové adrese www.dsadvokati.cz.

 

Další subjekty

Zpracování osobních údajů je prováděno pouze námi, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat smluvní zpracovatelé:

 • poskytovatel softwaru pro rozesílání e-mailových zpráv,
 • poskytovatelé hostingových a dalších souvisejících služeb,
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.

Vaše údaje neposkytujeme a nepředáváme jakýmkoli třetím subjektům. Vaše údaje jsou ukládány výhradně na zabezpečovaných datových úložištích umístěných na území EU. Vaše údaje nejsou využívány za jiným účelem, než je uvedeno výše a neprovádíme jejich automatické zpracování jako například třídění, profilování nebo analýzu tzv. big data.

 

Vaše právo

Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

 • vzít tento souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Naše kontaktní údaje

Pokud máte zájem o informace ohledně Vašich osobních údajů, chcete je aktualizovat nebo opravit, případně požádat o jejich výmaz, prosím kontaktujte odpovědného zaměstnance e-mailem na adresu kancelar@dsadvokati.cz nebo telefonicky na čísle +420 212 270 635.
Odebírat novinky e-mailem